Dobrodošli!

Če ste nas poiskali na spletnem mestu to pomeni, da verjetno potrebujete našo pomoč za rešitev dileme, v kateri ste se znašli. Le pogumno naprej in ne čakajte predolgo ter nemudoma z nami vzpostavite stik, saj se z odmikom časa možnost za iskanje rešitev znatno zmanjša. Če vam ne bomo mogli pomagati z našimi storitvami, vas bomo vsaj napotili na pravo mesto, kjer boste lahko poiskali rešitev za vaš primer.

KAKO SMO ZAČELI?


Leta 1994 je se je z zametki detektivskega dela začel ukvarjati eden prvih profesionalnih detektivov pri nas, FRANC RAZDRIH, po izobrazbi pravnik, ki je pred tem 12 let delal na različnih delovnih mestih v policiji, nazadnje kot policijski inšpektor in komandir policijske postaje.
Kasneje je delo nadaljeval v gospodarstvu in se kot vodilni poslovodni delavec 9 let dokazoval na tem področju ter si tako nabral bogate izkušnje iz vodenja pravnih, gospodarskih, finančnih, komercialnih in delovno pravnih poslov, prav tako pa na poslovnem področju. Ta kombinacija delovnih izkušenj se je izkazala kot zelo dobra osnova za izjemno zahtevno delo v dejavnosti, ki se je šele rojevala in si je v tistem času šele priborila zakonsko osnovo.
    

Takrat komaj ustanovljena DETEKTIVSKA ZBORNICA REPUBLIKE SLOVENIJE še ni uspela organizirati preizkusa znanja in zato ni mogla podeliti licenc detektivom, zato tudi detektivske agencije ni bilo mogoče ustanoviti.

Leta 1996 pa so bili opravljeni prvi detektivski izpiti in Francu Razdrihu je Detektivska zbornica Republike Slovenije desetega aprila 1996 podelila licenco za detektiva pod številko 14.

Osmega maja 1996 je Razdrih s soglasjem Detektivske zbornice Republike Slovenije številka 02 ustanovil DETEKTIVSKO AGENCIJO RAF. Tako je bila ustanovljena do takrat edina detektivska družba v Republiki Sloveniji, ki jo je Okrožno sodišče v Kranju vpisalo v sodni register gospodarskih družb s podatki:

Detektivska agencija RaF, Razdrih & Co., preiskovalni urad in poizvedovanje, d.n.o.,  
Sedež: Kapucinski trg 007, 4220 Škofja Loka.
Dejavnost: 74.600 poizvedovalne dejavnosti in varovanje.

 

Detektivsko agencijo RaF je septembra 2013 prevzela detektivka Karmen NOVAK. Agencija ima sedež na Kidričevi cesti 66b v Škofji Loki. Nadaljnje delo nas je usmerilo, da smo ustanovili poslovalnico v Ljubljani, saj smo tako skrašali odzivni čas za stranke.

 

Ustanovitelj agencije Franc RAZDRIH je še danes prisoten v kolektivu ter nas s svojim bogatim znanjem in izkušnjami usmerja, uči in svetuje pri našem delu. Tako se je torej začela zgodba, ki jo bomo skupaj pisali naprej. Zdaj smo namreč močna in izkušena ekipa detektivov in je to naš skupni projekt.

Kratko o nas

Agencija RaF

Detektivska agencija RaF
Kidriceva cesta 66b

4220 Škofja Loka

PE Ljubljana
Letališka cesta 33
1000 Ljubljana
Tel: 04 513 0570
E-mail: raf@siol.net

O agenciji

O agenciji


V Detektivski agenciji RaF sedaj dela in sodeluje več detektivov in zunanjih sodelavcev detektivov, specialistov za posamezna področja detektivskega dela. Tudi znotraj agencije je zaradi zahtevnosti dela uvedena specializacija, tako da je za vsako področje dela zadolžen detektiv, ki najbolje strokovno obvlada področje.
    
Delovna področja v agenciji RaF so oblikovana po specialnostih, za katere imajo detektivi potrebne izkušnje, izobrazbo in znanje. Tako smo poleg splošnih detektivskih znanj posebej specializirani za naslednja področja:

  -  Izvršilni postopki - izvensodne poravnave, izterjave dolgov v izvršilnih postopkih, rubeži in izvršilne prodaje
  -  Delovno pravni postopki, kontrole bolniške odsotnosti in ugotavljanje disciplinskih kršitev in alkoholiziranost ter
      notranje kontrole v  delovnih okoljih, postopki ob inšpekcijskih pregledih, itd.  
  -  Družinsko pravo - razveze, delitve premoženja, preživnine, skrbništvo nad otroci, itd.
  -  Civilno pravni postopki - zbiranje dokazov in okoliščin v sodnih postopkih
  -  Protiprisluškovalnini pregledi prostorov in telefonskih aparatov ter vozil
  -  Iskanje, zavarovanje in dokumentiranje sledov in dokazna kriminalistična fotografija
  -  Ugotavljanje dejanskega stanja in dejstev s pomočjo poligrafa - detektorja laži
  -  Preiskovanje prometnih nesreč in prometnih prekrškov ter drugih škodnih dogodkov za odškodninske postopke
  -  Ugotavljanje avtorjev pisanj, izdelanih z uporabo računalnika
  -  Detektivske storitve v tujini
  -  Izvajanje upravnih postopkov